• CashBack_2019
 • cdgs2019-unique
 • cdgs2019-confident
 • cdgs2019-bold
 • cdgs2019-authentic
 • cdgs2019-adventurous
012345
0
Strona główna1 » Opis licencji dla edukacji

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Certyfikat

Instalatory

Wersje instalacyjne
(dostępne po zalogowaniu)

Promocje

Nowości produktowe

Opis licencji dla edukacji

Licencje dla edukacji
 

Celem firmy Corel w zakresie edukacji jest udostępnienie rozwiązań dostosowanych do każdej instytucji, niezależnie od rozmiaru czy budżetu, zapewniając najlepsze osiągnięcia w zakresie oprogramowania biurowego i wspomagającego kreatywność w przystępnej cenie.

Nasze elastyczne podejście do licencjonowania wersji edukacyjnych umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych, zapewnia dostęp do szerokiej gamy produktów i zaspokaja potrzeby uczniów, studentów, nauczycieli oraz menedżerów technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 

1. Klienci domowi
 

Dla klientów, którzy chcą korzystać z programu Corel Draw w domu, firma Corel przygotowała pakiet pod nazwą :
Corel Draw Home&Student Suite PL 2 lic., pakiet box -
program z licencją NIEKOMERCYJNĄ, do wykorzystania w warunkach jednego gospodarstwa domowego na 2 stanowiskach komputerowych.

 

UWAGA: firmy, szkoły, uczelnie, biblioteki czy inne instytucje  nie mogą korzystać z tego pakietu w ramach swojej działalności komercyjnej lub niekomercyjnej.
 

2. Studenci i nauczyciele
 

Dla studentów, nauczycieli i pracowników uczelni, którzy chcą korzystać KOMERCYJNIE z programu Corel Draw, firma Corel proponuje licencję w subskrypcji rocznej pod nazwą Corel Draw Graphics Suite Student Edition, subsk. 365dni - program z licencją KOMERCYJNĄ w najnowszej dostępnej wersji , w formie licencji elektronicznej, do pobrania. Jest to pełna, komercyjna wersja oprogramowania na stanowisko, na rok.
 

UWAGA:

 • Licencję mogą kupić wyłącznie osoby pełnoletnie (18+).
 • Studenci powinni przesłać na adres: kontakt@corel.sklep.pl kopię legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego, że są studentami studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych.
 • Nauczyciele i pracownicy uczelni powinni przesłać na adres: kontakt@corel.sklep.pl kopię zaświadczenia o zatrudnieniu.


3. Szkoły podstawowe, szkoły średnie
 

Dostępne są trzy podstawowe programy licencyjne przeznaczone dla szkół podstawowych i szkół średnich:
 

a./ Licencja wieczysta Classroom Licence: tanie rozwiązanie dla pojedynczej pracowni szkolnej w opcji 15+1.
 

b./ Licencja wieczysta Corel Transactional Licence (CTL) - plan licencji zbiorczych na jeden lub wiele dostępnych produktów, bardzo ekonomiczny, dla wielu stanowisk
 

c./ Licencja czasowa Corel® Academic Site Licence - elastyczna, roczna lub trzyletnia licencja na wiele produktów w danej lokalizacji; Program CASL zapewnia dostęp do najnowszych wersji naszych produktów i bezpłatnych uaktualnień w okresie licencjonowania, wraz z możliwością wykupu licencji po trzyletnim okresie użytkowania

 

 a./ Licencja wieczysta Corel Classroom License 15+1

 

Szkołom podstawowym i szkołom średnim oferujemy okazję zakupienia wieczystej licencji dla klasy/pracowni szkolnej na 16 stanowisk komputerowych.

Opracowana jako najtańsza opcja dla nauczycieli w szkołach, licencja Classroom jest idealna dla planu nauczania obejmującego określoną liczbę klas/laboratoriów graficznych, informacyjnych i komunikacyjnych.
Ceny licencji zostały tak dobrane, aby zmieścić się nawet w bardziej ograniczonym budżecie.

Licencja dla klasy/pracowni komputerowej jest dostępna w przypadku wersji edukacyjnych dla wielu naszych czołowych produktów:

 • CorelDRAW® Graphics Suite Classroom Licence 15+1
 • Corel Paint Shop Pro Classroom Licence 15+1
 • Corel Painter Classroom Licence 15+1
 • Corel VideoStudio Classroom Licence 15+1
 • CorelDRAW® Technical Suite Classroom Licence 15+1
 • Corel Pinnacle Studio Classroom Licence 15+1
 • Corel® CAD Classroom Licence 15+1


Licencje dla klasy/pracowni komputerowej są dostępne w pakietach licencyjnych umożliwiających szkole zainstalowanie pojedynczego produktu na maksymalnie 16 komputerach (15 plus 1 dodatkowy dla nauczyciela).  Jedna licencja przypada niepodzielnie na jedną fizyczną klasę/ pracownię komputerową.


UWAGA:

Jeśli szkoła potrzebuje oprogramowania dla większej liczby komputerów, może kupić dodatkowe pakiety Classroom, przy ograniczeniu do maksymalnie czterech pakietów przypadających na każdy produkt w danej szkole.
 

b./Licencje wieczyste Corel Transactional License (CTL) - zakup licencji na stanowiska
 

CTL to program licencjonowania dla określonej liczby stanowisk, dostępny w przypadku wszystkich produktów w wersjach edukacyjnych:

 • CorelDRAW® Graphics Suite
 • Corel Paint Shop Pro
 • Corel Painter
 • Corel VideoStudio
 • Corel WinDVD
 • CorelDRAW® Technical Suite
 • Corel Pinnacle Studio
 • Corel WordPerfect Office
 • Corel® CAD

To idealna opcja w sytuacji prowadzenia zajęć przy określonych wymaganiach dotyczących produktu i liczby stanowisk. Program CTL zapewnia elastyczność i możliwość dopasowania licencji do zmieniających się potrzeb.

CTL jest programem licencji stałej, który uprawnia do korzystania z zakupionej wersji produktu w nieograniczonym czasie. Wiele naszych rozwiązań można wdrażać na poziomie sieci - wtedy zarządzanie nimi jest jeszcze łatwiejsze.
Oferujemy przedziały cenowe oparte na liczbie stanowisk. Zatem im więcej kopii zostanie zamówionych, tym niższy będzie koszt w przeliczeniu na jeden komputer.

 

c./ Licencje czasowe, roczne lub 3 -letnie w programie Corel Academic Site Licence (CASL)
 

Łatwa w zarządzaniu subskrypcja roczna lub 3-letnia umożliwia dostęp w szkole do wiodących narzędzi graficznych, multimedialnych i użytkowych w atrakcyjnej cenie.
Dzięki tej łatwej w administrowaniu licencji typu CASL STANDARD szkoły uzyskują dostęp do pięciu wiodących narzędzi graficznych, multimedialnych i użytkowych firmy Corel, a w opcji CASL PREMIUM mają możliwość nabycia dodatkowo dwóch profesjonalnych programów do grafiki inżynierskiej i projektowania CAD 2D i 3D*.


*Opcja PREMIUM  nie jest dostępna dla szkół podstawowych.

 
Główne korzyści:

 • Wbudowany mechanizm uaktualnień zapewniający dostęp do najnowszych wersji wszystkich produktów bez dodatkowych kosztów
 • Nauczyciele mogą korzystać z programów w domu
 • Możliwość stałego podglądu zarządzanymi licencjami przez indywidualne konto na Corel.com
 • Poziomy cenowe dostosowane do możliwości finansowych placówek oświatowych
 • Możliwość nabycia przez uczniów cennych umiejętności w zakresie projektowania graficznego, edycji zdjęć i nagrań wideo, tworzenia ilustracji wektorowych, sztuki cyfrowej, a także projektowania CAD 2D i 3D


Licencja Corel® Academic Site Licence to atrakcyjna cenowo subskrypcja na okres jednego roku lub trzech lat. Dla szkół to doskonały sposób na wykorzystanie multimediów w dowolnej sytuacji oraz używanie profesjonalnego oprogramowania na zajęciach z projektowania, grafiki artystycznej i inżynierskiej, malarstwa cyfrowego, tworzenia ilustracji wektorowych, edycji zdjęć i nagrań wideo, a także projektowania CAD.
Licencję zakupioną na okres 1 roku lub 3 lat, można przedłużyć na kolejny okres lub dokonać zakupu
- opcji wykupu licencji wieczystej po trzech latach subskrypcji.
 

 • Licencja Standard jest skierowana do szkół podstawowych, szkół średnich, obejmuje następujące programy:

  Corel DRAW Graphics Suite
  Corel PaintShop™ Pro
  Corel Painter™
  Corel VideoStudio
  Corel PDF Fusion™
 
 • Licencja Premium jest skierowana do szkół średnich - licea, technika, szkoły zawodowe (niedostępna dla szkół podstawowych), obejmuje następujące programy:

  CorelDRAW Graphics Suite
  Corel PaintShop™ Pro
  Corel Painter™
  Corel VideoStudio
  Corel PDF Fusion™
  CorelCAD™
  CorelDRAW® Technical SuitePOZIOMY CENOWE
 

Szkoły podstawowe (dostępna wyłącznie opcja Standard)

 • Do wyboru roczna lub 3-letnia licencja przypisana do placówki,
 •  Licencja na całą placówkę niezależnie od ilości pracowników
 • Ustalona cena: Poziom 1

Szkoły średnie: licea, technika, szkoły zawodowe

 • Do wyboru roczna lub 3-letnia licencja przypisana do placówki
 • Licencja licencja do 500 pracowników
 • Do wyboru zestaw produktów w wersji Standard lub Premium
 • Ustalona cena: Poziom 2


Łatwe administrowanie, wdrażanie i pomoc techniczna

 • Brak ograniczeń dotyczących liczby komputerów w szkole
 • Brak obowiązku sporządzania raportów na temat instalacji - wystarczy zainstalować wymaganą liczbę kopii
 • Możliwość zawarcia umowy na rok lub trzy lata
 • Dostępna opcja wykupu licencji na stałe*
 • Obejmuje telefoniczną i e-mailową pomoc techniczną dla wyznaczonych administratorów
 • Szkolenia internetowe oraz materiały do zajęć

*Dostępna tylko dla umowy trzyletniej.

 

4. Szkoły pomaturalne, uczelnie wyższe
 

a./Licencje wieczyste Corel Transactional License (CTL) - zakup licencji na stanowiska
 

CTL to program licencjonowania dla określonej liczby stanowisk, dostępny w przypadku wszystkich produktów w wersjach edukacyjnych:

 • CorelDRAW® Graphics Suite
 • Corel Paint Shop Pro
 • Corel Painter
 • Corel VideoStudio
 • Corel WinDVD
 • CorelDRAW® Technical Suite
 • Corel Pinnacle Studio
 • Corel WordPerfect Office
 • Corel® CAD

To idealna opcja w sytuacji prowadzenia zajęć przy określonych wymaganiach dotyczących produktu i liczby stanowisk. Program CTL zapewnia elastyczność i możliwość dopasowania licencji do zmieniających się potrzeb.

CTL jest programem licencji stałej, który uprawnia do korzystania z zakupionej wersji produktu w nieograniczonym czasie. Wiele naszych rozwiązań można wdrażać na poziomie sieci - wtedy zarządzanie nimi jest jeszcze łatwiejsze. Oferujemy przedziały cenowe oparte na liczbie stanowisk. Zatem im więcej kopii zostanie zamówionych, tym niższy będzie koszt w przeliczeniu na jeden komputer.

 

b./ Licencje czasowe, roczne lub 3 -letnie w programie Corel Academic Site Licence (CASL)
 

Łatwa w zarządzaniu subskrypcja roczna lub 3-letniaumożliwia dostęp w szkole do wiodących narzędzi graficznych, multimedialnych i użytkowych w atrakcyjnej cenie.
Dzięki tej łatwej w administrowaniu licencji typu CASL STANDARD szkoły uzyskują dostęp do pięciu wiodących narzędzi graficznych, multimedialnych i użytkowych firmy Corel, a w opcji CASL PREMIUM mają możliwość nabycia dodatkowo dwóch profesjonalnych programów do grafiki inżynierskiej i projektowania CAD 2D i 3D*.


*Opcja PREMIUM  jest dostępna wyłącznie dla szkół średnich, pomaturalnych i uczelni wyższych

 
Główne korzyści:

 • Wbudowany mechanizm uaktualnień zapewniający dostęp do najnowszych wersji wszystkich produktów bez dodatkowych kosztów
 • Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą korzystać z programów w domu
 • Możliwość stałego podglądu zarządzanymi licencjami przez indywidualne konto na Corel.com
 • Poziomy cenowe dostosowane do możliwości finansowych placówek oświatowych
 • Możliwość nabycia przez uczniów cennych umiejętności w zakresie projektowania graficznego, edycji zdjęć i nagrań wideo, tworzenia ilustracji wektorowych, sztuki cyfrowej, a także projektowania CAD 2D i 3D


Licencja Corel® Academic Site Licence to atrakcyjna cenowo subskrypcja na okres jednego roku lub trzech lat. Dla szkół to doskonały sposób na wykorzystanie multimediów w dowolnej sytuacji oraz używanie profesjonalnego oprogramowania na zajęciach z projektowania, grafiki artystycznej i inżynierskiej, malarstwa cyfrowego, tworzenia ilustracji wektorowych, edycji zdjęć i nagrań wideo, a także projektowania CAD.
Licencję zakupioną na okres 1 roku lub 3 lat, można przedłużyć na kolejny okres lub dokonać zakupu - opcji wykupu licencji wieczystej po trzech latach subskrypcji.
 

 • Licencja Standard jest skierowana do szkół pomaturalnych i uczelni wyższych, obejmuje następujące programy:

  Corel DRAW Graphics Suite
  Corel PaintShop™ Pro
  Corel Painter™
  Corel VideoStudio
  Corel PDF Fusion™
 
 • Licencja Premium jest skierowana do szkół pomaturalnych i uczelni wyższych, obejmuje następujące programy:

  CorelDRAW Graphics Suite
  Corel PaintShop™ Pro
  Corel Painter™
  Corel VideoStudio
  Corel PDF Fusion™
  CorelCAD™
  CorelDRAW® Technical Suite


POZIOMY CENOWE


Szkoły pomaturalne i uczelnie wyższe

 • Do wyboru roczna lub 3-letnia licencja przypisana do placówki
 • Do wyboru zestaw produktów w wersji Standard lub Premium
 • Poziomy cenowe uzależnione od liczby pełnoetatowych pracowników placówki
 • Poziom 2 - (licencja do 500 pracowników)
 • Poziom 3 - (licencja od 500 do 1999 pracowników)
 • Poziom 4 - (licencja od 2000 do 3999 pracowników)
 • Poziom 5 - (licencja powyżej 4000 pracowników)

 
Łatwe administrowanie, wdrażanie i pomoc techniczna

 • Brak ograniczeń dotyczących liczby komputerów w szkole, czy na uczelni
 • Brak obowiązku sporządzania raportów na temat instalacji - wystarczy zainstalować wymaganą liczbę kopii
 • Możliwość zawarcia umowy na rok lub trzy lata
 • Dostępna opcja wykupu licencji na stałe*
 • Obejmuje telefoniczną i emailową pomoc techniczną dla wyznaczonych administratorów
 • Szkolenia internetowe oraz materiały do zajęć

*Dostępna tylko dla umowy trzyletniej.


Dział licencji Corel zaprasza do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą cenową na oprogramowanie edukacyjne :

tel. 22 4652724 lub email: kontakt@corel.sklep.pl

 


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2020 Cnet Sp. z o.o.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl