• CashBack_2019
 • cdgs2019-unique
 • cdgs2019-confident
 • cdgs2019-bold
 • cdgs2019-authentic
 • cdgs2019-adventurous
012345
0
Strona główna1 » Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Certyfikat

Instalatory

Wersje instalacyjne
(dostępne po zalogowaniu)

Promocje

Nowości produktowe

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Corel.sklep.pl  - od dnia 24.05.2018 r.

 

Sklep internetowy „Corel.sklep.pl”, działający pod adresem www.corel.sklep.pl prowadzony jest przez Cnet Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1, 00-204 Warszawa, KRS 0000463340, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Kapitał zakładowy : 50 000,00 PLN , NIP 5252553008; REGON 146643294
 

§1. DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy Corel.sklep.pl dostępny pod adresem www.corel.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Cnet Sp. z o.o.– podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep Corel.sklep.pl ;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cnet Sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o.(w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności on-line do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.corel.sklep.pl wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@corel.sklep.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 22 4652724.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Cnet Sp. z o.o.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo do 3 dni roboczych dla produktów paczkowych i do 2 dni roboczych dla produktów licencyjnych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o. (w przypadku przedpłaty przelewem).
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Towarów  paczkowych do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a towarów elektronicznych na wskazany przez Klienta adres email.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 6. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
 7. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5. CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej, dotyczy tylko Zamówień  paczkowych do kwoty 5000 złotych brutto;
  2. gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy Cnet Sp. z o.o.
  3. przelewem na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o.
  4. kartą kredytową/płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic),
  5. on - line płatności przez internet Przelewy24

Obsługa zapłaty poprzez Przelewy 24 i operatorem kart płatniczych dokonywana jest poprzez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 

§6. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI LICENCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §4 pkt. 6,7 oraz §5 pkt. 1,2.
 2. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej dostępnymi formami płatności są:
  1. przelew na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o.
  2. on - line płatności przez internet - obsługa zapłaty poprzez Przelewy 24 i operatorem kart płatniczych dokonywana jest poprzez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. poprzez bezpieczne połączenie SSL 128 bit.
  3. kartą kredytową/płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), - obsługa zapłaty poprzez Przelewy 24 i operatorem kart płatniczych dokonywana jest poprzez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji pudełkowej i elektronicznej), dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o.
 4. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §4.
 5. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o., po poprawnym zakończeniu płatności w systemie płatności elektronicznych lub kartą kredytową.
 6. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Cnet Sp. z o.o. lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 2 dni.

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 1. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest przekazanie przez Klienta informacji (na adres: CNET Sp. z o.o. ul. Z. Słomińskiego 1, 00-204,  Warszawa, tel. 22 4652724; email: kontakt@corel.sklep.pl) o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.
 2. Klienci mogą odstąpić od Umowy korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. programy w postaci klucza elektronicznego lub imiennej licencji
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Cnet Sp. z o.o. dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2.
 9. Cnet Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 10. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Cnet Sp. z o.o. nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
 11. Zwrot należności przez Cnet Sp. z o.o. nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§8. GWARANCJA

 1. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Towarów i świadczone są przez producentów Towarów.
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. W przypadku programów komputerowych, gwarancją objęty jest wyłącznie nośnik (CD, DVD, inne). Dotyczy ona uszkodzeń nośnika, utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z oprogramowania. Gwarancja ta obejmuje 90 dni od momentu zakupu. Gwarancja nie dotyczy satysfakcji Klienta z funkcjonalności danego programu i jej brak nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany produktu.
 7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
 8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem na adres: CNET Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 1, 00-204 Warszawa.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
 10. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu  oraz opis wady reklamowanego towaru.
 11. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).
   

§9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Cnet Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Cnet Sp. z o.o. w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Cnet Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Cnet Sp.z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Cnet Sp.z o.o. a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Cnet Sp.z o.o. a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Cnet Sp.z o.o..
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2020 Cnet Sp. z o.o.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl